Aansprakelijkheid

Extra informatie
Aansprakelijkheid

De Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland (De Koepel) heeft met zorg dit digitale platform samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De Koepel is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door De Koepel of door haar leden verstrekte informatie op dit digitale platform.

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

De Koepel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de door haar aangeboden informatie. Verwijzingen op het digitale platform van De Koepel naar websites en andere externe bronnen die niet door ons worden onderhouden, zijn louter ter informatie voor bezoekers opgenomen. Hoewel De Koepel en haar leden uiterst selectief naar externe bronnen verwijzen, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

De Koepel verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden. De vanwege het bezoek van dit digitale platform verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers in kaart te brengen. Middels deze gegevens zijn wij in staat de website verder te optimaliseren.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial