De Koepel ondersteunt en stimuleert burgerinitiatieven waar nodig en gewenst om via netwerken hun gemeenschapskracht te versterken op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Tips en voorbeelden van succesvolle aanpakken

Burgers doen het zelf!

Burgers doen het gewoon zelf

Hoe vergroten burgers zelf de leefbaarheid dicht bij huis?

Van knelpunt naar ideaal

Hoe gaan bewoners met elkaar het gesprek aan over hun toekomst?

Van visie naar draagvlak

Hoe kan draagvlak de visie van een initiatief versterken?

Van draagvlak naar organisatie

Welke praktijkinformatie is succesvol toe te passen?

Hoe professionals vruchtbaar samenwerken met burgerinitiatieven

Geef het heft uit handen!
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial