Partners

Samen werken aan oplossingen van gezamenlijke problemen

Kleinschalige zorg

De Koepel is trots dat zij als eerste door burgers opgezette coöperatie nu gecontracteerde verzorging en verpleging mogen leveren. Een unicum in zorgland.

Overeenkomst Wijkverpleging 2016

In opdracht van en voor haar leden is de Koepel ZCZN met medewerking van zorgverzekeraar CZ een overeenkomst aangegaan voor de levering van Wijkverpleging segment 2. We zijn trots dat we als eerste door burgers opgezette coöperatie nu gecontracteerde verzorging en verpleging mogen leveren. Een unicum in zorgland.

Hoe werkt het?

De Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland is de formele contractpartij met CZ en heeft de daarvoor noodzakelijke toelating op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen. Daarbij is de Koepel er niet voor zichzelf maar voor de leden coöperaties! De basislijn is dat de leden bepalen wat Koepel doet. Zij kunnen, voor zover zij dat wenselijk en nodig achten, opdracht geven bepaalde werkzaamheden te verrichten in het kader van de overeenkomst met CZ. Een en ander is in een overeenkomst (ledenovereenkomst) vastgelegd.

Toekomstscenario

Toekomstscenario voor de Koepel en de bijdrage van CZ hieraan.

Partnernetwerk Koepel

Het partnernetwerk van de Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland is gericht op de behartiging van de belangen van de leden en het stimuleren van de beweging van burgerinitiatieven en de versterking ervan, vooral door samenwerking met organisaties, instellingen e.d. die voor de Koepel van belang zijn.

De rol van de Koepel is het onderhouden, versterken en borgen van deze relaties als voorwaarde voor het succesvol kunnen zijn van de lokale initiatieven. Daartoe opereren we in regionale en landelijke netwerken, in nauwe afstemming met de Platforms (onze leden). We zijn via de Platforms een verbindende schakel  tussen burgerinitiatieven, en belanghebbenden die de doelstellingen van de beweging onderschrijven en ondersteunen . Daarvoor gaan we partnerships aan met deze belanghebbenden.

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem contact op met een van onze contactpersonen, wij helpen u graag verder.

Deel deze pagina

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial