van knelpunt naar ideaal

Hoe gaan bewoners met elkaar het gesprek aan over hun toekomst?

“Het is aan de bewoners om de leefbaarheid in de eigen wijk gestalte te geven en de gezondheid van mensen in de breedste zin te bevorderen. Jong en oud, samen voor een vitale gemeenschap.”

Pieter van WijkVoorzitter van de Koepel Zorgcoöperaties Zuid Nederland

Met elkaar in gesprek

Uit een gesprek over seniorenwoningen en zorg van een groep ouderen met de wethouder van hun gemeente blijkt dat bij bestaande zorginstellingen de wil ontbreekt om zorg in hun dorp te organiseren. En dat terwijl deze ouderen allemaal graag in hun dorp willen blijven wonen. 

Over deze gesprekken van inwoners van het Brabantse dorp Hoogeloon is het boek geschreven ‘Burgers doen het zelf’ (meer informatie).  En ook de verschillende manieren waarop in het Limburgse dorp America burgers met elkaar het gesprek aangingen bieden veel inzicht en inspiratie.

America: 'Help de huisarts vertrekt!'

Het is 2008. Dorpsdokter Jan van Dongen wil bijna met pensioen. Maar een opvolger vindt hij niet. Hij wil het dorp niet zonder huisarts achterlaten.

Wie zorgt er straks voor America?

Jan van Dongen voorziet een kaalslag in het zorgaanbod in America en roept de hulp van het dorp in om dit te voorkomen. Samen met de dorpsbewoners zetten Jan en zijn vrouw zich in voor de bouw van een ‘Laefhoes’, een centrum dat moet voorzien in voldoende zorgaanbod. Met overweldigend succes. ‘Zelfs het gebouw dat er staat is samen met het dorp ontworpen’.

“We hebben de afgelopen zes jaar een unieke reis gemaakt samen met de bewoners van America. ’t LaefHoês is niet voor maar van America geworden.”

Ben van EssenVoorzitter ‘t LaefHoês / Voorzitter Raad van Toezicht De Koepel
De laatste dokter van America

Bekijk hoe burgers zelf voorzien in voldoende zorgaanbod.

Evaluatierapport De kracht van America

Een inspirerend verslag over de inzet van dorpscafés, dorpspanel, dorpsdagboeken en een dorpsmarkt.

Magazine ’t LaefHoês America

Hoe een dorp bouwt aan zorg en welzijn voor de toekomst.

Sterke verhalen uit kleine dorpen

In kleine dorpen met zo’n 1.000 tot 1.500 inwoners verdwijnen steeds vaker voorzieningen als winkel en café. Vaak is er een tekort aan geschikte woningen voor ouderen en mensen met beperkingen, die dan ook wegtrekken uit het dorp. Al is er het besef dat niet alle voorzieningen op deze kleine schaal beschikbaar kunnen zijn, toch zien we juist in kleine dorpen burgers initiatief en verantwoordelijkheid nemen om (basis)voorzieningen in stand te houden.

SEV-proeftuinen Woonservicegebieden

De SEV-proeftuinen Woonservicegebieden laten een aantal fraaie voorbeelden zien wat bundeling van krachten in dorpen teweeg kan brengen. Het lukt bewoners dan om zelf voorzieningen rond wonen, welzijn en zorg te realiseren of in stand te houden. Peel en Maas is als gemeente inmiddels landelijk bekend vanwege haar vertrouwen in de burgers.

Om de proeftuinen én anderen verder te inspireren hebben MOVISIE en SEV vier dorpen geselecteerd die model kunnen staan voor gedurfde en veelomvattende burgerinitiatieven. Dat zijn de Brabantse dorpen Elsendorp, Esbeek en Sterksel en Oosterend op Texel.

Sterke verhalen: burgerinitiatieven voor voorzieningen in kleine dorpen

Vier praktijken vertellen alle hun eigen sterke verhaal. Ze tonen dat dorpsbewoners met lef goed in staat zijn om zelf passende voorzieningen te realiseren, waardoor ook ouderen en mensen met beperkingen langer zelfstandig in hun dorp blijven wonen.

Over knelpunten en daar samen voor zorgen

Korte film waarin inititiatieven in Diessen, Langenboom en Leende een beeld schetsen van hoe zij problemen hebben aangepakt en burgerinitiatieven hebben opgezet.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial