Laarbeek

Zorgcoöperatie 'Tot uw dienst' in Laarbeek

De oprichters van Tot uw Dienst bespeurden veel onvrede over de manier waarop de zorg was georganiseerd.

De zorg in Laarbeek dichter bij huis halen en persoonlijker organiseren. Dat in 2005 het doel van huidig voorzitter Don van Sambeek (destijds voorzitter Stichting Welzijn Laarbeek), Rien Roelofs (destijds voorzitter Seniorenraad Laarbeek) en Jan Termeer (destijds voorzitter Stichting Platform Gehandicaptenbeleid) toen zij zorgcoöperatie Tot uw Dienst oprichtten. “We zijn met niets begonnen, alleen heel veel idealisme. We hebben met elkaar de schouders eronder gezet,” vertelt Don van Sambeek. “En dat doen we nog steeds. Onze medewerkers zijn heel betrokken en hebben plezier in hun werk.”

“Er was veel afstand tussen gebruikers van de zorg en hun zorgverleners”

De oprichters van Tot uw Dienst bespeurden in 2005 veel onvrede over de manier waarop de zorg was georganiseerd. “Er was veel afstand tussen gebruikers van de zorg en de zorgverleners,” legt Don van Sambeek uit. “Er was bijvoorbeeld geen of weinig ruimte voor eigen inbreng of zeggenschap over wie er wanneer kwam.” Het lukte de heren dan ook snel zo’n veertig mensen te verzamelen die achter de ideeën van de zorgcoöperatie stonden. Op 2 november 2005 werd Tot uw Dienst officieel opgericht.

“Klokken, daar doen wij niet aan”

Tot uw Dienst is een coöperatieve vereniging. Dat betekent dat de leden van de vereniging inspraak hebben in het beleid. Zowel (toekomstige) zorgvragers als medewerkers worden uitgenodigd lid te worden, maar dat is niet verplicht. “Met deze werkwijze maken we het onszelf niet altijd gemakkelijk, maar zo kunnen we de zorg blijven bieden zoals mensen die graag willen ontvangen,” legt Don uit. “Bij ons staat de zorg centraal. Zowel voor de zorgvrager als voor de familie. Administratie blijf je altijd houden, maar wij zetten ons daar nog wel eens tegen af. Klokken of per minuut de zorg registreren, daar doen wij allemaal niet aan. We zijn gegroeid van nul medewerkers, in de beginjaren werkten we alleen met vrijwilligers, tot 22 medewerkers in vaste dienst nu.”

“Wij gaan in gesprek met onze cliënten”

Annie Termeer heeft jarenlang op vrijwillige basis de rol van wijkzuster op zich genomen. Sinds een jaar of zes vervullen Karin Spoorendonk en Monique Hubrechsen de rol van wijkverpleegkundige. Zij zijn het eerste aanspreekpunt bij nieuwe zorgaanvragen, brengen samen met de zorgvrager in kaart welke hulp nodig is en zoeken daar de juiste thuiszorgmedewerker of huishoudelijk medewerker bij. “Wij kennen alle zorgverleners en alle cliënten, we weten wie we waar kunnen plaatsen,” vertelt Monique. “Als er iets is, dan kunnen mensen ons direct bellen en lossen we het op. Onze sterke punten zijn onze verbinding met het lokale netwerk en onze kleine zorgteams. Wij hebben geen duur kantoorpand waardoor we onze tijd en geld in de zorg kunnen steken.” Don van Sambeek vult aan: “Kwaliteit is een subjectief begrip. Wij hebben geen bureaucratisch systeem nodig om kwaliteit te meten. Luisteren vind ik belangrijker dan meten. Wij gaan in gesprek met onze cliënten.”

Over de ontwikkeling van de zorgcoöperatie

Don van Sambeek vertelt als voorzitter over de ontwikkeling van de coöperatieve vereniging ‘Tot uw Dienst’ in Laarbeek. Vanaf 2015 is ‘Tot uw dienst’ gegroeid van een vrijwilligersorganisatie tot een sociale onderneming op het gebied van verzorging en verpleging met 30 mensen in vaste dienst. Van Sambeek praat over het versterken van gemeenschapskracht in Laarbeek.

Harry Starren in gesprek met Don van Sambeek

Don van Sambeek is secretaris van de Koepel Coöperaties Zuid-Nederland en voorzitter coöperatieve vereniging “Tot uw Dienst” in Laarbeek. Van Sambeek praat over de praktische hindernissen en oplossingen in de gezondheidszorg bij een burgerinitiatief van een kleine gemeenschap.

Inwonersinitiatief Zorg voor later

In de gemeente Laarbeek is het project ‘Zorg voor Later’ uitgevoerd. Dit project is een succesvol voorbeeld van een inwonersinitiatief dat in Laarbeek bij inwoners heeft geleid tot bewustwording van het belang van een sterk netwerk en tot acties om het eigen netwerk te versterken. De doelstelling van dit project was om meer mensen van 65 jaar en ouder in Laarbeek toe te rusten met een toekomstbestendig netwerk. Een sterk sociaal netwerk is voor alle ouderen van belang omdat steeds meer ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Zo’n netwerk vergroot hun zelfredzaamheid aanzienlijk, ook als er behoefte aan zorg of ondersteuning ontstaat.

Het project Zorg voor later heeft een eigen website met waardevolle informatie

KBO magazine voor senioren

Over het project Zorg voor later, de voorganger van Goed voor elkaar, is een artikel gepubliceerd over de achtergronden van dit project.

Brochure Zorg voor later

Over het project Zorg voor later, de voorganger van Goed voor elkaar, is een brochure uitgebracht met uitvoerige informatie over de inhoud van dit project en interviews met betrokken.

Brede inzet ‘Goed voor elkaar’

Van meet af aan heeft het project ‘Zorg voor Later’ beoogt om een richtlijn op te stellen waarmee haar werkwijze op te schalen en ook elders in te zetten is. Daarnaast kan dit project veel breder ingezet worden dan alleen voor thuiswonende ouderen waardoor burencontacten en burenhulp laagdrempeliger en vanzelfsprekender worden. Om deze reden is de naam aangepast naar ‘Goed voor elkaar’.

Contactpersoon 'Zorgcoöperatie Tot uw dienst'

Don van Sambeek

Voorzitter Zorgcoöperatie ‘Tot uw dienst’
Lange Zwaard 13, Beek en Donk

06 209 762 39

Blijf op de hoogte

Meer nieuws van initiatieven

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem contact op met een van onze contactpersonen, wij helpen u graag verder.

Deel deze pagina

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial