De Koepel

Zorgcoöperaties Zuid-Nederland

Bestuur

De Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland wordt door vier leden bestuurd.

Pieter van Wijk, Voorzitter

“Het is aan de bewoners om de leefbaarheid in de eigen wijk gestalte te geven en de gezondheid van mensen in de breedste zin te bevorderen. Jong en oud, samen voor een vitale gemeenschap.”

Don van Sambeek, Secretaris

“We moeten individualisering terugdringen en organiseren dat mensen op een andere manier omgaan met elkaar om antwoorden te geven op de vergrijzing zonder dat het een belasting is.” 

Frits Swinkels, Penningmeester

“Dingen veranderen alleen maar als je zelf actie onderneemt.”

Roland van Kessel, Bestuurslid

“Wij hebben Vitale Gemeenschappen nodig om ons gedeelde verlangen te borgen en naar het Wij te groeien.”

Wim van Hest, Adviseur

“Het is van waarde om er voor elkaar te zijn. We zijn met iets essentieels bezig, om de hogere waarden van de zorgzame samenleving dichter bij te brengen.”

Saskia van Eenbergen

Adviseur communicatie

Raad van Toezicht

Ben van Essen, Voorzitter

“We hebben nodig dat de samenleving terugkrijgt wat de overheid heeft overgenomen.”

Alexander van den Dungen

“Burgerinitiatieven zijn van grote waarde voor burgers. Maar ook voor de maatschappij en voor gemeenten in hun nieuwe relatie met burgers.”

Ton Schepens

“Ieder mens is de moeite waard zoals hij is. Je bent op de eerste plaats individu, maar samen kun je heel veel bereiken.”

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem contact op met een van onze contactpersonen, wij helpen u graag verder.

Deel deze pagina

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial