Partners

Samen werken aan oplossingen van gezamenlijke problemen

Stérk.Brabant: Gemeenschapskracht

Wil jij jouw kennis delen met andere burgerinitiatieven en sociaal ondernemers? Wil je elkaar online en offline ontmoeten? Leren van elkaar en samen de verbinding maken?

Stérk.Brabant brengt vraag en aanbod samen en zorgt voor uitwisseling van kennis, inspiratie en ervaringen. Zowel online via deze website als door het organiseren van workshops en ontmoetingen. Samen maken we het verschil voor degenen die dat nodig hebben. Zo dragen we blijvend bij aan een sociaal veerkrachtig Brabant. Een Brabant waarin iedereen meetelt en meedoet.

Samen maken we Brabant sterk!
Samen Stérk!

Stap in ons netwerk en draag bij aan een inclusief en sociaal veerkrachtig Brabant!

Checklijst

Puntsgewijs samenwerken met de overheid.

Partnernetwerk Koepel

Het partnernetwerk van de Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland is gericht op de behartiging van de belangen van de leden en het stimuleren van de beweging van burgerinitiatieven en de versterking ervan, vooral door samenwerking met organisaties, instellingen e.d. die voor de Koepel van belang zijn.

De rol van de Koepel is het onderhouden, versterken en borgen van deze relaties als voorwaarde voor het succesvol kunnen zijn van de lokale initiatieven. Daartoe opereren we in regionale en landelijke netwerken, in nauwe afstemming met de Platforms (onze leden). We zijn via de Platforms een verbindende schakel  tussen burgerinitiatieven, en belanghebbenden die de doelstellingen van de beweging onderschrijven en ondersteunen . Daarvoor gaan we partnerships aan met deze belanghebbenden.

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem contact op met een van onze contactpersonen, wij helpen u graag verder.

Deel deze pagina

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial