Jouw privacy

Extra informatie
Jouw privacy

Deze website legt geen persoonsgegevens van bezoekers vast. De Koepel wil door informatie te bieden, en vragen te beantwoorden jou helpen wanneer je dit nodig hebt. We verwijzen in dit digitale platform naar contactpersonen van burgerinitiatieven, platforms, bestuur en raad van toezicht. Je kunt deze bellen of mailen. Als je via deze website een knop benut om iemand te mailen of te bellen worden op dit digitaal platform geen persoonsgegevens van jou vastgelegd.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial