Partners

Samen werken aan oplossingen van gezamenlijke problemen

“Beter zorgen voor jezelf en voor elkaar.”

Jolieke BraamAdviseur inwonersinitiatieven Ledenvereniging Thebe Extra

Stimuleringsfonds Ledenvereniging Thebe Extra

Het Stimuleringsfonds van Ledenvereniging Thebe Extra steunt maatschappelijke projecten in haar werkgebied die de sociale binding, ontmoeting, welzijn en/of leefbaarheid in de lokale samenleving bevorderen.

Vaak leven er in een gemeenschap allerlei wensen en ideeën, maar ontbreekt het aan financiële middelen. Met steun van het Stimuleringsfonds heeft ook uw project kans van slagen. De hoofdaanvrager dient lid te zijn van Ledenvereniging Thebe Extra.

Ledenvereniging Thebe Extra is actief in 21 gemeenten in Midden- en West-Brabant (werkgebied). Ledenvereniging Thebe Extra biedt algemene ondersteuning voor inwonersinitiatieven. Daar zijn, ter inspiratie, meerdere voorbeelden van.

Stimuleringsfonds Ledenvereniging Thebe Extra

Ook uw project heeft kans van slagen.

Jolieke Braam

Adviseur inwonersinitiatieven Ledenvereniging Thebe Extra

06 577 203 13

Partnernetwerk Koepel

Het partnernetwerk van de Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland is gericht op de behartiging van de belangen van de leden en het stimuleren van de beweging van burgerinitiatieven en de versterking ervan, vooral door samenwerking met organisaties, instellingen e.d. die voor de Koepel van belang zijn.

De rol van de Koepel is het onderhouden, versterken en borgen van deze relaties als voorwaarde voor het succesvol kunnen zijn van de lokale initiatieven. Daartoe opereren we in regionale en landelijke netwerken, in nauwe afstemming met de Platforms (onze leden). We zijn via de Platforms een verbindende schakel  tussen burgerinitiatieven, en belanghebbenden die de doelstellingen van de beweging onderschrijven en ondersteunen. Daarvoor gaan we partnerships aan met deze belanghebbenden.

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem contact op met een van onze contactpersonen, wij helpen u graag verder.

Deel deze pagina

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial