Leden

Kennis delen in een netwerk

“Met nieuwbouw en knarrenhofjes gaan we het niet redden. Ouderen willen niet het verpleeghuis in. dus moeten zij hun huis aanpassen.”

Freya PijnenborgCoördinator van het platform VKKL

Vereniging Kleine Kernen Limburg

VKKL is de vereniging die is opgericht om initiatieven van bewoners te ondersteunen ter behoud of verbetering van de vitaliteit van dorpen en buurten in Limburg. Thema’s waar aan gedacht kan worden zijn Zorgen voor elkaar, Wensbusinitiatieven en verduurzaming van gemeenschapsaccommodaties. De VKKL doet dit door uitwisseling van kennis en ervaringen en door activering, advisering en belangenbehartiging.

Zorgen voor elkaar

In de drie jaar die het Knooppunt Zorgen voor Elkaar actief is hebben we een geweldig netwerk aan inwonersinitiatieven mogen spreken en volgen die allen op hun eigen manier in eigen omgeving bezig zijn met vraagstukken en behoeftes op gebied van welzijn en zorg. VKKL verwacht dat het aantal initiatieven op dit terrein de komende jaren gaat toenemen. Daarom gaan we door.

Zorg in eigen dorp

Het gebeurt veelvuldig dat de voorzieningen voor ‘zorg’ uit het dorp verdwijnen. Gelukkig werken verschillende dorpen er van onderop aan om de voorziening te behouden. Dit om oud worden in eigen dorp te faciliteren. Want bewoners verstaan iets anders onder zorg dan professionals.

Wonen en zorg

Steeds meer initiatieven maken de verbinding tussen wonen, welzijn en zorg. Ingegeven door het feit dat bewoners zo lang mogelijk in hun dorp of wijk willen blijven, het liefst tot aan hun dood. Dit realiseren zij door wonen en zorg te combineren.

Dorpsondersteuners

In diverse dorpen in Noord en Midden Limburg (o.a. Ven-Zelderheide, Gennep, Meijel en Koningslust) zien we de opkomst van het fenomeen dorpsondersteuner. De Dorpsondersteuner is vaak een vrijwilliger, veelal uit eigen dorp, die middels een groot netwerk verbindingen realiseert in het dorp. Het levert de gemeenschap veel op, maar ze worstelen met het verkrijgen van structurele financiering.

Lees verder: vkkl.nl

Burgerinitiatieven

’t LaefHoês
’t LaefHoês

Het LaefHoês in America is de verzamelplek voor professionele gezondheidszorg met diverse participanten. Ook is er een openbare woonkamer, een ruilbief, een keuken en een tuin voor alle inwoners van America en omstreken.

Meer informatie over VKKL

Activiteitenplan 2020

Contactpersoon VKKL

Freya Pijnenborg

Vereniging Kleine Kernen Limburg
Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst

06 218 4385 61

Kennis delen in een netwerk

Samen met de platforms en de daarbij aangesloten burgerinitiatieven vormt De Koepel een samenwerkingsverband dat het karakter heeft van een netwerk. Het kenmerk daarvan is dat men elkaar kent, elkaar gemakkelijk kan vinden, met elkaar optrekt waar wenselijk en nodig, informatie en kennis deelt, elkaar steunt en op basis van gelijkwaardigheid met elkaar omgaat.

Elkaar weten te vinden en kunnen aanspreken zijn de belangrijkste winstpunten van deze onderlinge netwerksamenhang. Het lidmaatschap is de uitdrukking van de intentie om mee te doen met de beweging die in gang is gezet en van het zich naar vermogen in te zetten.

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem contact op met een van onze contactpersonen, wij helpen u graag verder.

Deel deze pagina

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial