Partners

Samen werken aan oplossingen van gezamenlijke problemen

Systemen staan zorg in de weg

NLZVE (Nederland Zorgt Voor Elkaar) constateert vanuit een landelijke verkenningstocht onder inwonersinitiatieven dat ons land voor een gigantische opgave in de ouderenzorg staat: tot 2040 verdubbelt het aantal ouderen, er dreigt een groot tekort aan personeel in de zorg en de overbelasting van mantelzorgers is nu al groot en zal nog verder toenemen.

Maar gelukkig nemen vele inwonersinitiatieven zelf verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in hun dorp of (stads)wijk, door diensten rond ondersteuning, welzijn, zorg en wonen te organiseren. Hun aantal groeit snel. Vanuit de verkennerstocht is een actieprogramma geformuleerd met drie uitgangspunten:

  • Terug naar de basis: mensen die voor elkaar zorgen. Dit gaat over een herleving van onderlinge solidariteit en een nieuwe manier van samenleven, maar ook over het kleinschalig en lokaal organiseren van zorg en ondersteuning;
  • Maak het makkelijker voor inwonersinitiatieven. Dit is een oproep aan overheden, zorgverleners en inkopers van zorg- en welzijnsvoorzieningen om het voor inwoners gemakkelijker te maken om dingen voor elkaar te krijgen en door bewoners te accepteren als een gelijkwaardige partner in het organiseren van zorg en welzijn.
  • Naar een duurzame organisatie van inwonersinitiatieven. Dit is de opdracht aan initiatieven om te werken aan de ontwikkeling van de eigen beweging, om de kennis die ze samen opdoen te delen en om te komen tot een duurzame organisatie met een goede verantwoording aan de eigen achterban en samenwerkende instanties.

Meer informatie over Nederland Zorgt Voor Elkaar.

Actieprogramma Zorgzame gemeenschappen NLZVE (2018) 

Zorgzame gemeenschappen zijn een noodzakelijke voorwaarde voor een duurzame, kwalitatief hoogwaardige ouderenzorg.

Helpdesk

De helpdesk is dagelijks online en telefonisch bereikbaar voor vragen en adviezen.

Mail: helpdesk@nlzve.nl

06-288 728 20

Partnernetwerk Koepel

Het partnernetwerk van de Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland is gericht op de behartiging van de belangen van de leden en het stimuleren van de beweging van burgerinitiatieven en de versterking ervan, vooral door samenwerking met organisaties, instellingen e.d. die voor de Koepel van belang zijn.

De rol van de Koepel is het onderhouden, versterken en borgen van deze relaties als voorwaarde voor het succesvol kunnen zijn van de lokale initiatieven. Daartoe opereren we in regionale en landelijke netwerken, in nauwe afstemming met de Platforms (onze leden). We zijn via de Platforms een verbindende schakel  tussen burgerinitiatieven, en belanghebbenden die de doelstellingen van de beweging onderschrijven en ondersteunen . Daarvoor gaan we partnerships aan met deze belanghebbenden.

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem contact op met een van onze contactpersonen, wij helpen u graag verder.

Deel deze pagina

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial