De Koepel

Zorgcoöperaties Zuid-Nederland

“Het is aan de bewoners om de leefbaarheid in de eigen wijk gestalte te geven en de gezondheid van mensen in de breedste zin te bevorderen. Jong en oud, samen voor een vitale gemeenschap.”

Pieter van WijkVoorzitter van de Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland

Samen brengen we burgerinitiatieven verder

De Koepel van Zorgcoöperaties Zuid-Nederland staat voor herleving van onderlinge solidariteit en een nieuwe manier van samenleven. Terug naar de basis: mensen die voor elkaar zorgen.

Ons land staat voor een gigantische opgave in de ouderenzorg: tot 2040 verdubbelt het aantal ouderen, er dreigt een groot tekort aan personeel in de zorg en de overbelasting van mantelzorgers is nu al groot en zal nog verder toenemen. De Koepel wil nieuwe solidariteit creëren door het bevorderen van de emancipatie van de ontwikkeling van burgerinitiatieven en van de zelfredzaamheid en gezondheid van burgers.

Kleinschalig en lokaal organiseren van zorg en ondersteuning

De Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland staat voor de beweging die bouwt aan een samenleving die omziet naar elkaar. Zij ondersteunt en stimuleert burgerinitiatieven waar nodig en gewenst om hun gemeenschapskracht te versterken op het gebied van wonen, zorg en welzijn waardoor burgers aan de samenleving deel kunnen blijven nemen.

De Koepel is opgericht in 2014 op initiatief van drie zorgcoöperaties (Hoogeloon, Laarbeek en Elsendorp) en de netwerken van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant en Limburg en gaat over het kleinschalig en lokaal organiseren van zorg en ondersteuning.

“De Koepel is een instrument om te bouwen aan een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar.”

Wim van HestAdviseur van de Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland

Coöperaties als hefboom naar een duurzame samenleving

Om de fundamentele waarden van de coöperatieve beweging (zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit) concreet te verwezenlijken, formuleerde de Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA) een kompas met zeven coöperatieve principes.

7 ICA principes

Het coöperatieve gedachtegoed rust op drie fundamenten die je ook terugvindt in de definitie van een coöperatie volgens de Internationale Coöperatieve Alliantie (de overkoepelende organisatie van de coöperatieve beweging op internationaal vlak): een coöperatie is “een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om hun gemeenschappelijke economische, sociale en culture behoeften en ambities te behartigen door middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren.”

ICA-principes:

  1. Autonomie en onafhankelijkheid
  2. Samenwerking tussen coöperaties
  3. Democratische controle door de leden
  4. Economische participatie door de leden
  5. Aandacht voor de gemeenschap
  6. Vrijwillig en open lidmaatschap
  7. Onderwijs, vorming en informatiestrekking
ICA Kompas

De zeven coöperatieve principes.

De kunst om van richting te veranderen

Nederland staat voor een aantal complexe vraagstukken. Waaronder de vergrijzende samenleving.

Floris Alkemade betoogt in ‘De Toekomst van Nederland’ dat onze hedendaagse welvaart zo’n onvoorstelbare vlucht heeft genomen dat iedere verandering allereerst als een bedreiging wordt ervaren. De krachtigste motor voor verandering is het oproepen van verlangen naar verandering. Verbeeldingskracht is daarbij essentieel.

De toekomst van Nederland

Om het complexe vraagstuk van de vergrijzende samenleving aan te pakken moet ons vermogen om van richting te veranderen aangesproken worden. Over hoe wij met onze verhalen de wereld vormen.

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem contact op met een van onze contactpersonen, wij helpen u graag verder.

Deel deze pagina

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial