De beweging

Bouwen aan een samenleving die omziet naar elkaar

“Het is aan de bewoners om de leefbaarheid in de eigen wijk gestalte te geven en de gezondheid van mensen in de breedste zin te bevorderen. Jong en oud, samen voor een vitale gemeenschap.”

Pieter van WijkVoorzitter van de Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland

Voorkomen zorginfarct

De zorg staat onder druk door toenemende vergrijzing, stijgende zorgkosten en een dreigend tekort aan zorgpersoneel.

De overheid zet in op toekomstbestendige zorg. Zij verwacht van burgers dat ze zo lang mogelijk zelf de regie over hun leven voeren en eerst hun sociale (buurt)netwerk inzetten als zij ondersteuning en zorg nodig hebben. In een dergelijke “participatiemaatschappij” wordt de samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers van zorgorganisaties en zorgbehoevenden, hun familieleden en het sociale (buurt)netwerk van mensen steeds belangrijker.

Burgerinitiatieven

In Nederland nemen burgers inderdaad het heft in eigen hand door het oprichten van burgerinitiatieven, ook in de zorgsector. Veel van deze burgerinitiatieven in de zorg zijn te vinden in de kleine plattelandsgemeenten in de provincie Noord-Brabant.

De reden voor de ontwikkeling van zorgcoöperaties in deze regio is gelegen in het feit dat de leefbaarheid in een aantal kleine kernen onder druk staat, vanwege de ontgroening (het wegtrekken van jongeren) en een afnemend voorzieningenniveau. De vergrijzing neemt tegelijkertijd toe waardoor er een grotere behoefte aan voorzieningen voor ouderen(zorg) ontstaat. Ontevredenheid van dorpsbewoners over het (zorg)aanbod is veelal één van de aanleidingen tot de oprichting van een zorgcoöperatie.

“We moeten organiseren dat mensen op een andere manier omgaan met elkaar om antwoorden te geven op de vergrijzing. Zonder dat het een belasting is. Iets betekenen voor een ander biedt een betekenisvol bestaan.”

Don van SambeekBestuurslid van de Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland
De Koepel

De Koepel van Zorgcoöperaties Zuid-Nederland staat voor herleving van onderlinge solidariteit en een nieuwe manier van samenleven. Terug naar de basis: mensen die voor elkaar zorgen.

Een samenleving die omziet naar elkaar
Burgers doen het zelf

Hoe vergroten burgers zelf de leefbaarheid dicht bij huis?

Professionals maken kennis met de beweging

Met de huidige oplossingen gaan we het niet redden

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem contact op met een van onze contactpersonen, wij helpen u graag verder.

Deel deze pagina

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial