Positieve gezondheid

Geen langer leven maar een beter leven

“Ieder mens is de moeite waard zoals hij is. Je bent op de eerste plaats individu, maar samen kun je heel veel bereiken.”

Ton SchepensLid raad van toezicht van de Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland

Wat verstaan we onder gezondheid?

Wat verstaan we onder gezondheid? Het is meer dan niet ziek zijn. Freya Pijnenborg noemt de door de Nederlandse arts en onderzoeker Machteld Huber geïntroduceerde term positieve gezondheid: ‘het vermogen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven om te gaan.’

Geen langer leven maar een beter leven

Ad Pijnenborg (initiatiefnemer zorgcoöperatie Hoogeloon) pleit voor een systeem waarbij welzijn voorop staat: geen langer leven maar een beter leven. In Hoogeloon geven ouderen en hun naasten aan dat ze welbevinden verkiezen boven een lang leven. Daar is de inzet van de zorgcoöperatie dan ook op gericht. In het huidige systeem wordt ouderenzorg snel medisch, terwijl dat lang niet altijd nodig is. Het gaat veel meer om praktische hulp, aandacht en ondersteuning.

“Langer vitaal blijven vraagt om een betekenisvol bestaan in relatie tot anderen.”

Don van SambeekSecretaris van de Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland
Waarom kiest Limburg voor positieve gezondheid?

Limburg is voorloper en trendsetter door de bestuurlijke moed om positieve gezondheid te omarmen, er een beweging van te maken waarmee de sociale opgave voor Limburg wordt gerealiseerd. In het concept Positieve Gezondheid staat niet de afwezigheid van ziekte centraal, maar de veerkracht van mensen om met alle uitdagingen van het leven om te gaan en hierin eigen regie te voeren. Samen met andere partners levert Limburg Positief Gezond hiermee een bijdrage aan de trendbreuk in de gezondheid, vitaliteit en participatie van de Limburgers.

Beweging Limburg Positief Gezond

Kennismaking met de route die is uitgezet naar het realiseren van ambities.

Gezond voor en door het dorp

Bij de dialoog/gezondheidstafel ‘Gezond voor en door het dorp’ zoomen we in op de zorgcoöperatie. Enerzijds is het een terugblik op vele jaren bouwen, en het ontstaan van vele initiatieven waar de gemeenschap het eigenaarschap neemt voor de zorg voor elkaar. Anderzijds zie je dat de zorgcoöperatie heel erg in de beweging past ‘van ziekte & zorg, naar gezondheid & gedrag en naar mens & maatschappij’.

Brabantse gezondheidstafel

Verslag van hoe zorgcoöperaties bijdragen aan de gezondheid van de inwoners van een dorp.

Betere gezondheidservaring tegen lagere kosten

Ruwaard is een vitale wijk waar wijkbewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren. De proeftuin bestaat nu vijf jaar en verloopt succesvol. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de resultaten van de proeftuin omarmd.

Interview met Frank van Putten

Over het succes van de resultaten van de proeftuin Ruwaard.

“Alles bij elkaar benut de Osse samenwerkingswerkwijze de talenten van mensen en leidt deze tot een betere zorg tegen lagere kosten en veel meer tevreden mensen.”

Frank van PuttenRegiomanager Oss, BrabantZorg

Zingeving

Wat verstaan we eigenlijk onder gezondheid? Welke kansen liggen er om gezond te blijven en te worden? Niet alleen vanuit (voorkomen van) ziekte en (medische) zorg.

Zingeving heeft daar een enorm positieve invloed op. Voor het individu verschuiven de grenzen van wat een zinvol leven is en daardoor ook voor de omstanders.

Voorbij het vanzelfsprekende

Als je de ontwikkelingen van deze tijd wilt begrijpen kun je niet om dit boek heen. Eindelijk wordt het verhaal van deze tijd verteld.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial