Burgers doen het zelf

Hoe vergroten burgers zelf de leefbaarheid dicht bij huis?

“Dingen veranderen alleen maar als je zelf actie onderneemt.”

Frits SwinkelsBestuurslid Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland

Vergroten leefbaarheid van wijk en dorp

Overal in Nederland organiseren burgers diensten rondom zorg en welzijn. Deze diensten vergroten de leefbaarheid in een wijk of dorp.

Inwoners van het Brabantse dorp Hoogeloon willen graag in hun dorp blijven wonen, het liefst tot hun dood. Ze richten in 2005 de eerste zorgcoöperatie van Nederland op. De ontdekkingstocht van de inwoners maakt duidelijk dat overheid en instellingen ‘ver weg’ van de burger staan.

Burgers doen het zelf

Vanaf 2001 tot op heden bemoeien de inwoners van Hoogeloon zich met de woningbouw, het welzijnsaanbod en de zorgverlening in het dorp. Het resultaat is een integraal pakket van diensten en zorgverlening tot en met eigen thuiszorg en kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Ze creëren een zelfredzame gemeenschap waar iedereen aan mee mag doen.

In ‘Burgers doen het zelf’ beschrijven Ad Pijnenborg & Freya Pijnenborg hoe burgers het zelf doen aan de hand van hun praktijkervaring met de zorgcoöperatie Hoogeloon.

Burgers doen het zelf (2018)

In dit boek beschrijven Ad Pijnenborg & Freya Pijnenborg hun ontdekkingstocht met de oprichting van de eerste zorgcoöperatie van Nederland.

Uitgeverij SWP Amsterdam

Laarbeek: zorg persoonlijker organiseren

“Er was veel afstand tussen gebruikers van de zorg en de zorgverleners,” legt initiatiefnemer Don van Sambeek uit. “Er was bijvoorbeeld geen of weinig ruimte voor eigen inbreng of zeggenschap over wie er wanneer kwam.”

De zorg in Laarbeek dichter bij huis halen en persoonlijker organiseren werd het doel van zorgcoöperatie ‘Tot uw Dienst’ bij de oprichting in 2005. De zorg werd in de beginjaren georganiseerd met alleen met vrijwilligers. Anno 2020 kent de coöperatie een omzet van € 450.000 en bedienen deze 110 cliënten met 30 medewerkers in vaste dienst. Bekijk de website van ‘Tot uw dienst”.

Dorpscoöperatie Lierop Leeft

Meer informatie over de dorpscoöperatie

Don van Sambeek legt op de lokale omroep uit hoe burgers in Laarbeek zelf initiatief namen.

“Pak de regie en leef! Zorg goed voor jezelf en voor elkaar.”

Richard de RooijCoördinator platform burgerinitiatieven van Thebe-Extra

Elsendorp voorbeeld van lokale uitwerking van veranderingen

Elsendorp is een Brabants dorp dat participatie hoog in het vaandel heeft staan. Uitgangspunt voor de bewoners is ‘Elsendorp doet het zelf’ en ‘In Elsendorp doe je mee’.

Want bruggen slaan naar en samenwerken met wijkbewoners die minder zichtbaar zijn, is geen gemakkelijke opgave. Movisie vroeg de initiatiefnemers hoe zij het aanpakken, wat volgens hen werkt en wat aandachtspunten zijn. Alles met het doel om wijkinitiatieven elders in het land te inspireren en op bruikbare ideeën te brengen. Over burgerkracht, hoe dat zo gekomen is en wat we van Elsendorp kunnen leren.

Ik is niks

Over vitale coalities rond wonen, zorg en leefbaarheid.

Burgerinitiatieven in zorg en welzijn

Burgerinitiatieven vergroten de leefbaarheid in een wijk of dorp. Wil je ook aan de slag?

Laat je inspireren en informeren over één van de toekomscenario’s: de ’We-do-it-ourselves!’ beweging van burgers in zorg en welzijn.

Burgerinitiatieven in zorg en welzijn

Deze interactieve factsheet beschrijft het hoe, wie, wat, waar en waarom van burgerinitiatieven.

Over zorgcoöperaties

Magazine van KNHM en NLZVE.

Over burgerinitiatieven

Magazine van KNHM en NLZVE.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial