Kennismaken met de beweging

Met de huidige oplossingen gaan we het niet redden

“Door de maatschappelijke uitdaging van vergrijzing als gemeenschap zelf op te pakken gebeuren er andere dingen. Met de huidige oplossingen gaan we het niet redden. De zorg wordt onbetaalbaar en ontmenselijkt.”

Ben van EssenVoorzitter Raad van toezicht Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland

Oud en zelfstandig in 2030

De overheid pleit voor vergroting van het vermogen van ouderen om voor zichzelf en voor elkaar te zorgen en voor vanzelfsprekende inzet van digitale middelen. Daarbij staat de regie van ouderen zelf over hun ‘derde levensfase’ centraal. 

Met de huidige oplossingen gaan we het niet redden

Zelfstandigheid tot op hoge leeftijd hoeft niet altijd te betekenen dat iedereen ‘langer thuis’ blijft. Herwaardering van collectieve en semi-collectieve (of semi-zelfstandige) woonvormen voor ouderen is volgens de overheid geboden. De Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen adviseert: Ga (ver)bouwen! Ga digitaal! Werk samen! Lees verder: www.rijksoverheid.nl/tzto

Een reisadvies

Wat is er nodig om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden?

Langer thuis: Austerlitz Zorgt

Deze film gaat over Austerlitz Zorgt, een initiatief waarbij de bewoners van het dorp Austerlitz met vrijwilligers ervoor proberen te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk in het dorp kunnen blijven wonen.

Aan de hand van het verhaal van dhr. van de Berg wordt de praktijk van burgerinitiatief Austerlitz Zorgt belicht: voor en door inwoners.

Trends die de zorg in 2020 ingrijpend veranderen

De zorg is de laatste jaren enorm in beweging. Het rijk moest stevig snijden om de exploderende zorgkosten te beteugelen. Demografische, organisatorische en technologische trends zullen de zorg verder, ingrijpend veranderen. De belangrijkste trends:

  1. Vergrijzing en kosten nemen toe
  2. Van zorg naar kwaliteit van leven
  3. Andere samenwerkingsverbanden in de zorg
  4. Tekort aan zorgpersoneel
  5. Client wordt kritische zorgconsument
  6. Zorg vaker thuis verleend
  7. De zorg digitaliseert en robotiseert
Trends die de zorg ingrijpend veranderen

In deze whitepaper lees je de 7 belangrijkste ontwikkelingen.

Leefbaarheid: samen organiseren

Samen organiseren is de kern van een coöperatieve samenleving. Het is niet meer de vraag of bewoners met initiatieven komen en een rol willen spelen in het publieke domein. Het is vooral de vraag hoe we als gemeente samen werken en organiseren.

Welke rol hebben bewoners? Welke rol en taak hebben gemeenten? Welke andere partijen spelen een rol zoals zorgverzekeraars en zorg aanbieders bij een initiatief op het gebied van zorg? Hoe zit dit op het gebied van sport en wonen? Wat betekent dit voor de democratische processen binnen de gemeente? Bewoners, overheid, bedrijven, en maatschappelijke instellingen zijn samen aan zet om maatschappelijke vraagstukken duurzaam op te lossen. Samen waarde creëren.

“Het is van waarde om er voor elkaar te zijn. We zijn met iets essentieels bezig, om de hogere waarden van de zorgzame samenleving dichter bij te brengen.”

Wim van HestAdviseur van de Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland
De opkomst van de coöperatieve samenleving

De burger rukt op in het publieke domein. Zeker vanwege de opkomst van de zorgcoöperaties kun je spreken van een maatschappelijke onderstroom.

Evert van Schoonhoven duidt aan de hand van Zorgcoöperatie Ravenstein de waarde van ontmoetingsruimten: de fundamenten van de vitale samenleving.

De Coöperatieve Samenleving

De Coöperatieve Samenleving is een kennisplatform voor ondernemend burgerschap en spant zich in om een professionele en duurzame economie op te bouwen met en voor ondernemende burgers. Dit platform werkt vanuit behoeften van burgers, geplaatst in de context van maatschappelijke vraagstukken in een lerende omgeving. Meer informatie vind je op: www.decooperatievesamenleving.nl.

Deze video legt uit hoe De Coöperatieve Samenleving de omvorming van de verzorgingsstaat naar de participatiestaat wil bevorderen waarin de burgers het zelf gaan doen.

Waarom een coöperatieve samenleving?

Het systeemdenken brengt ons niet meer wat we ervan verwachten. Vanuit een historische beschouwing hierover betoogt deze animatievideo: ‘het moet dus anders!’

Deze video schetst twee keuzes de toekomst: ‘overkomt het je?’ of ‘maak je de nieuwe maatschappij zelf?’

Over zorgcoöperaties

Magazine van KNHM en NLZVE.

Over burgerinitiatieven

Magazine van KNHM en NLZVE.

De marktwerking voorbij

Samenlevingsopbouw in de 21ste eeuw gaat over de wending naar de community, het vizier op samenwerken en de antenne voor gemeenschapsvorming. Zij  kunnen met elkaar een remedie vormen tegen de vervreemding die veel mensen ervaren. Het kan iets van het gevoel terugbrengen dat het ons niet allemaal overkomt, dat we er zelf ook over gaan. Dat we er wat over te zeggen hebben.

Samenlevingsopbouw in de 21e eeuw (2020)

Kritische Participatielezing als pleidooi voor eropaf-professionals, decentralisaties van het sociale domein en het belang van burgerkracht.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial