Goed voor elkaar

Sociaal netwerk als instrument voor preventie

De Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland ziet het project ‘Goed voor elkaar’ vanuit haar ambitie om ’te bouwen aan een samenleving die omziet naar elkaar’ als een bruikbaar instrument voor bewustwording en preventie. En omarmt, samen met haar partner CZ, de belangstelling die er voor dit instrument op meerdere plekken in Zuid-Nederland ontstaat. Ledenvereniging Thebe-Extra is per december 2020 in Oosterhout gestart met de instrumenten en ervaringen van het project. Ook de gemeente Asten wil hiermee op korte termijn aan de slag. De Koepel heeft met beide partijen gesproken over de aanlevering van een toolkit waarmee de methodiek aan de hand van voorbeelden van de instrumenten en communicatiemiddelen ter beschikking worden gesteld. Deze toolkit wordt met de ervaringen uit Oosterhout en Asten aangevuld.

Inwonersinitiatief langer zelfstandig thuis

Het project Goed voor Elkaar is oorspronkelijk in Laarbeek geïnitieerd onder de naam ‘Zorg voor later’. Voortschrijdend inzicht over de bredere toepassing van het project heeft geleid tot de nieuwe naam: ‘Goed voor Elkaar’. Dit project is een succesvol voorbeeld van een inwonersinitiatief dat in Laarbeek bij inwoners heeft geleid tot bewustwording van het belang van een sterk netwerk en tot acties om het eigen netwerk te versterken. De doelstelling van dit project was om meer mensen van 65 jaar en ouder in Laarbeek toe te rusten met een toekomstbestendig netwerk. Een sterk sociaal netwerk is voor alle ouderen van belang omdat steeds meer ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Zo’n netwerk vergroot hun zelfredzaamheid aanzienlijk, ook als er behoefte aan zorg of ondersteuning ontstaat.

Brede inzet

Van meet af aan heeft het project ‘Zorg voor Later’ beoogt om een richtlijn op te stellen waarmee haar werkwijze op te schalen en ook elders in te zetten is. Daarnaast kan dit project veel breder ingezet worden dan alleen voor thuiswonende ouderen. Door de gehele gemeenschap (dorp, wijk, straat) te betrekken wordt juist gebruik gemaakt van eenieders mogelijkheden. Dit kan meerdere (multiculturele) generaties met elkaar verbinden en mensen met een handicap mogelijkheden bieden om zelfstandig deel te kunnen (blijven) nemen aan het maatschappelijke leven. Bovendien kan er ingezet worden op een meer wederkerige benadering: versterken van de sociale verbindingen in de kernen, waardoor burencontacten en burenhulp laagdrempeliger en vanzelfsprekender worden. Om deze reden is de naam aangepast naar ‘Goed voor elkaar’.

Behoefte aan een toolkit

In het kader van deze behoefte heeft De Koepel drie instrumenten uit de toolkit (de netwerkkaart, de poster en de uitnodigingsbrief) al voorzien van de nieuwe projectnaam ‘Goed voor elkaar’. Bovendien is er gezorgd voor mogelijkheden voor customization. Ledenvereniging Thebe Extra en de gemeente Asten kunnen op deze instrumenten naar wens extra informatie en bereikbaarheidsinformatie bieden en ook hun eigen logo en dat van hun partners op deze instrumenten inzetten.

Netwerkkaart

Tijdens bijeenkomsten vullen deelnemers zelf hun eigen netwerkkaart in. Als onderdeel van bewustwording over hun sociale netwerk bespreken ze die met andere deelnemers.

Basistoolkit ‘Goed voor elkaar’

CZ en de Koepel verspreiden het instrumentarium van het project ‘Goed voor elkaar’ door middel van een toolkit waarmee initiatiefnemers onder hun eigen organisatienaam dit project toe kunnen passen.

Brochure Zorg voor later

Over het project Zorg voor later, de voorganger van Goed voor elkaar, is een brochure uitgebracht met uitvoerige informatie over de inhoud van dit project en interviews met betrokken.

KBO magazine voor senioren

Over het project Zorg voor later, de voorganger van Goed voor elkaar, is een artikel gepubliceerd over de achtergronden van dit project.

Goed voor elkaar

Lees meer op de website van Ledenvereniging Thebe Extra over het project in Oosterhout.

Meer informatie?

Interesse in wat Goed voor elkaar voor uw initiatief, uw organisatie of uw gemeente kan betekenen? Neem voor meer informatie contact op met één van de initiatiefnemers.

Meer projecten

Ook interessant...

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem contact op met een van onze contactpersonen, wij helpen u graag verder.

Deel deze pagina

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial