Partners

Samen werken aan oplossingen van gezamenlijke problemen

Sociaal-Economisch Manifest

In het bestuursakkoord kunnen we lezen dat Brabant vernieuwt, werkt, innoveert, verduurzaamt, vervoert, vergroent, verbindt, bruist en bestuurt. Maar het maatschappelijk middenveld constateert tevens dat ‘Brabant vergrijst’.

Voor ouderen in de eerste plaats, maar ook voor mantelzorgers, hulpdiensten, zorgpersoneel en jongeren dreigt een systeeminfarct. Kenmerkend voor een infarct is dat het niet verdwijnt door waarschuwingen te negeren en ook dat hulp vaak te laat komt.

Maar we kunnen het oplossen door op alle niveaus – politiek, bestuurlijk en organisatorisch – gezamenlijk op te trekken en een verwachtingsvolle en hoopgevende toekomst te creëren. Het ontstaan van krachtdadige en zorgzame gemeenschappen zijn de uitkomst van deze beweging. In een door relevante partijen gedragen manifest wordt de hand uitgestoken naar de provincie voor samenwerking, maar er wordt ook een dringend appèl gedaan op de bereidheid om gezamenlijk te gaan werken aan de noodzakelijke oplossingen.

Sociaal-Economisch Manifest: Samen doen – Samen oplossen

Namens maatschappelijk middenveld

 • KBO-Brabant
 • PVGE
 • PCOB
 • Netwerk Oudere Migranten Brabant
 • BRIZ
 • Zorggroep RCH Midden-Brabant B.V.
 • PGraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie
 • School voor Zorg & Welzijn ROC Tilburg
 • Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland J
 • Alzheimer Nederland afdeling ’s-Hertogenbosch e.o.
 • Alzheimer Nederland afdeling Midden-Brabant
 • Alzheimer Nederland afdeling West-Brabant N
 • Alzheimer Nederland afdeling Breda e.o.
 • Alzheimer Nederland afdeling Oss-Uden-Meierijstad
 • Alzheimer Nederland afdeling Zuidoost-Brabant
Samen doen – Samen oplossen

Het Sociaal-Economisch Manifest.

“Het is aan de bewoners om de leefbaarheid in de eigen wijk gestalte te geven en de gezondheid van mensen in de breedste zin te bevorderen. Jong en oud, samen voor een vitale gemeenschap.”

Pieter van WijkVoorzitter van de Koepel Zorgcoöperaties Zuid Nederland
Partnernetwerk Koepel

Het partnernetwerk van de Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland is gericht op de behartiging van de belangen van de leden en het stimuleren van de beweging van burgerinitiatieven en de versterking ervan, vooral door samenwerking met organisaties, instellingen e.d. die voor de Koepel van belang zijn.

De rol van de Koepel is het onderhouden, versterken en borgen van deze relaties als voorwaarde voor het succesvol kunnen zijn van de lokale initiatieven. Daartoe opereren we in regionale en landelijke netwerken, in nauwe afstemming met de Platforms (onze leden). We zijn via de Platforms een verbindende schakel  tussen burgerinitiatieven, en belanghebbenden die de doelstellingen van de beweging onderschrijven en ondersteunen . Daarvoor gaan we partnerships aan met deze belanghebbenden.

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem contact op met een van onze contactpersonen, wij helpen u graag verder.

Deel deze pagina

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial