Van draagvlak naar organisatie

Welke praktijkinformatie is succesvol toe te passen?

“Laat je niet afschepen, ben standvastig, zet je tanden erin en laat niet los! Het levert een fijnere leefomgeving op en het is ook kostentechnisch interessant.”

Willy DonkersVereniging Kleine Kernen Brabant

Informatie uit de praktijk voor verschillende vragen

Hoe maak je jullie burgerinitiatief duurzaam? Hoe ontwikkel je ’passende verantwoording’ i.p.v. afvinklijstjes? Hoe creëer je als bewonersinitiatief op de langere termijn een gezonde financiële basis? Hoe kies je de juiste rechtsvorm voor jullie samenwerking? Hoe blijft jouw initiatief vitaal?

Antwoorden uit de praktijk om je burgerinitiatief door te ontwikkelen vanuit draagvlak naar een duurzame organisatie. En ook professionele ondersteuning en training gaan je helpen.

Helpdesk NLZVE

De helpdesk is dagelijks online en telefonisch bereikbaar voor vragen en adviezen over bewonersinitiatieven in welzijn, wonen en zorg en voor alle vragen rondom Right to Challenge.

Als u vragen heeft die betrekking hebben op informatie over inwonersinitiatieven of als u hulp nodig heeft bij het starten van een initiatief dan kun contact opnemen met de helpdesk van Nederland Zorgt voor Elkaar.

Helpdesk

Mail: helpdesk@nlzve.nl

06-288 728 20

Zorgzame dorpen

Ben jij iemand die een zorginitiatief wil beginnen in eigen dorp of buurt? Of organiseer je dit al en wil je graag meer informatie en inspiratie?

Dan is dit een handig boekje voor jou. Beschouw het als handreiking, inspirator en tipgever. Volg verder vooral je eigen(wijze) weg …

Zorgzame dorpen

Handig boekje met 15 tips en inspiratie voor zorgzame initiatiefnemers.

Uw initiatief past niet in ons kader

Burgerinitiatieven laten graag zien dat ze goed omgaan met gemeenschapsmiddelen. Maar dan is het wel zaak om de afvinklijstjes achter ons te laten en ‘’passende verantwoording’’ te maken.

Er is een wegwijzer gemaakt om het gesprek over nieuwe vormen van verantwoording op gang te brengen.

Uw initiatief past niet in ons kader

Checklijst Samenwerken met de overheid.

Wegwijzer Betrokkenheid, draagvlak en verantwoording bij inwonersinitiatieven

Vragen voor en door inwonersinitiatieven.

“Er bestaat geen blauwdruk voor een goede coöperatie.”

Martien KustersDrijvende kracht achter Lierop Leeft

Inspiratieboekje voor financiering

Voor de start van een bewonersinitiatief zijn vaak relatief makkelijk gelden te vinden. Maar hoe creëer je als bewonersinitiatief op de langere termijn een gezonde financiële basis? Hoe krijg je je activiteiten of projecten gefinancierd?

Daar komt het vraagstuk naar financieringsbronnen om de hoek kijken. In deze handreiking geven we hier een aantal handvatten voor. In combinatie met een goed doordacht plan, een gedegen verkenning van de markt en de mogelijke financiers, and last but not least, creatief en flexibel denken gaan ze jouw bewonersinitiatief enorm helpen.

Inspiratieboekje

Boekje vol tips & trucs voor financiering van jouw bewonersinitiatief

Kies de juiste rechtsvorm voor jullie samenwerking

Als je gaat samenwerken moet je een goede structuur opzetten en een rechtsvorm kiezen die jullie samenwerking maximaal ondersteunt.

Zolang je alleen werkt, heb je de keuze voor een éénmanszaak of BV. Voor een samenwerking kun je kiezen uit een vof, maatschap, BV of coöperatie, of als winst maken niet je hoofddoel is, een vereniging of stichting. Dit boekje loodst je langs de verschillende argumenten om voor de ene of de andere vorm te kiezen.

Kies de juiste rechtsvorm

Dit boekje loodst je langs de verschillende argumenten om te kiezen.

Vrijwilligersmanagement

De uitdaging voor de vrijwilligersmanager is om de motivatie en plezier van de moderne vrijwilliger te combineren met de professionaliteit van het vrijwilligerswerk. De kern van het managen van vrijwilligers is namelijk het managen van motivatie!

De recente maatschappelijke ontwikkelingen hebben gezorgd voor nieuwe vraagstukken, voor een andere beschikbaarheid van mensen en voor nieuwe groepen binnen het vrijwilligerswerk. Dit boek beschrijft hoe je vrijwilligersmanagement in een organisatie opzet en uitvoert vanuit de driedeling: visie, structuur en uitvoering. Rode draad hierin zijn de 5 B’s, het kernproces van het vrijwilligersmanagement: binnenhalen, begeleiden, behouden, belonen en beëindigen.

Vrijwilligersmanagement

Dit boek beschrijft hoe je vrijwilligersmanagement in een organisatie opzet en uitvoert.

Als je initiatief gaat groeien

Burgerinitiatieven kennen opschalingsproblemen. Zodra initiatieven tot bloei komen blijkt er te kort aan investeringsgelegenheid. Dat vraag om ‘omdenken’.

Tussen realiteit & utopie

Dit boek is een kritische zoektocht naar inspiratie over het coöperatieve gedachtegoed. Het situeert zich op het kruispunt tussen utopie en realisme, tussen staat en burgers, tussen het economische en het sociale.

Partijen denken vanuit verschillende kaders

Betekenisgeving doen mensen vanuit hun individuele kader. Begrip voor elkaars standpunt start bij het herkennen van deze kaders. Bij zichzelf én bij de ander. Als mensen deze kaders niet herkennen gaan vaak de hakken in het zand of voelen mensen zich buitengesloten.

Hebben we hier nu voor gekozen?

Dit boekje beschrijft patronen die je in het leven van alle dag kunt waarnemen. Het gaat over verschillende vormen van betekenisgeving die worden beschreven a.d.h.v. de praktijk. Aan het eind zie je wat je eerder niet zag, hoe anderen jou zien en hoe je beter samen zou kunnen werken.

Voorbij het vanzelfsprekende

“Hebben we hier nu voor gekozen?’ is de voorbereiding op deze pil. Als je de ontwikkelingen van deze tijd wilt begrijpen kun je niet om dit boek heen. Dit boek biedt openingen voor dialoog en samenwerking omdat je elkaar leert begrijpen.

Stimuleringsfonds van Ledenvereniging Thebe Extra

Het Stimuleringsfonds van Ledenvereniging Thebe Extra steunt maatschappelijke projecten in haar werkgebied die de sociale binding, ontmoeting, welzijn en/of leefbaarheid in de lokale samenleving bevorderen.

Vaak leven er in een gemeenschap allerlei wensen en ideeën, maar ontbreekt het aan financiële middelen. Met steun van het Stimuleringsfonds heeft ook uw project kans van slagen.

Thebe Extra Stimuleringsfonds

Ook uw project heeft kans van slagen.

Hulp nodig bij jouw burgerinitiatief?

KNHM foundation daagt mensen uit hun leefomgeving socialer en mooier te maken. We inspireren, adviseren en verbinden maatschappelijke initiatieven waardoor zij sneller groeien.

Via KNHM kun je d.m.v. workshops en trainingen praktisch en concreet aan de slag met zaken als crowdfunding, social media, pitchen of burgerplanvorming. Stroop je mouwen maar op, pak je agenda erbij en doe mee! Je kunt een groot gedeelte van onze workshops (gratis) online volgen.

Hulp nodig bij jouw burgerinitiatief?

Workshops en trainingen van KNHM.

Over zorgcoöperaties

Een magazine van KNHM en NLZVE.

Over burgerinitiatieven

Een magazine van KNHM en NLZVE.

LSA een sterk netwerk dankzij lokale bewonersgroepen

Binnen de participatiesamenleving wordt veel gesproken over formele zorg en informele zorg. Het lijkt erop dat er steeds meer richting de ‘informele zorg’ wordt geduwd, want dat is de onbetaalde zorg. Maar er is geen instrumentarium bedacht voor de participatiesamenleving. En dat is naast kwalijk, ook economisch niet slim.

LSA vroeg Marco Redeman om een masterclass te geven over het platform Zorgverslimming. Het resultaat was een zeer interessante en inspirerende les. Ruim twee uur vertelde Marco over het platform, de mismatch tussen vraag en aanbod in zorg en welzijn, de kracht van bewonerszorginitiatieven en over interventies en activiteiten die zorgkosten en leed kunnen besparen.

Masterclass Zorgverslimming

Lees het verslag en een aantal kennisitems. En meer …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial