Koepel ondertekent Manifest Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn

Samen met andere Brabantse partners ondertekende de Koepel het Manifest van het Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn. Met het manifest benadrukken de partners (vertegenwoordigers van senioren, overheidsorganisaties, zorgaanbieders, woningbouw en financiers) het belang van een goed en passend woningaanbod voor ouderen, mét een goede aansluiting op zorg- en welzijnsvoorzieningen.

Manifest Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn

Het netwerk roept gemeenten op om de urgentie van de opgave “wonen-zorg-welzijn voor senioren’ een plaats te geven in de woningbouwprogrammering. Omdat de vergrijzing tot 2040 sterk toeneemt, we in leeftijd ouder worden en het aantal ouderen groeit, moet er nu actief en concreet op de woningbehoefte voor senioren worden ingespeeld.

De Koepel heeft een groot netwerk van lokale en regionale initiatieven en coöperaties in Brabant, Limburg en Zeeland. Dit netwerk beschikt over ruime kennis en ervaring met innovatieve woonvormen en verbindingen met zorg en welzijn en is goed op de hoogte van de behoeften en wensen. De Koepel brengt deze kennis en initiatieven graag bij gemeenten en de overige partners van het Manifest, zodat in Brabant in goede samenwerking met alle betrokkenen een effectieve actieagenda kan worden ontwikkeld en uitgevoerd.  

 

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem contact op met een van onze contactpersonen, wij helpen u graag verder.

Deel deze pagina

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial