Category

Leden
Hoe krijg je als groep een collectief wooninitiatief gerealiseerd?
De Juiste Zorg op de Juiste Plek, het klinkt mooi en wordt door iedereen omarmd. Maar het Limburgse Afferden toont de tegenstrijdige praktijk: de verzekeraar financiert een project waarbij huisartsen minder doorverwijzen, maar eist van het ziekenhuis een hogere productie… Limburgse Afferden zit ingeklemd tussen tegenstrijdige eisen Lees meer op medischcontact.nl
De bestuursvergadering start om 10.00 uur als overleg met de coördinatoren van de platforms en is vanaf 11.30 uur een vergadering van de bestuursleden.


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial